1.

بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن یک مطالعه موردی: خشم و هیاهو اثر فاکنر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 658-671
اسماعیل زارع بهتاش؛ حسین قلخانی

2.

تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387
عباسعلی زارعی

3.

تبیین اثر میانجی درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه‌گذاران از اعتبار افشا بر رابطه بین احساس زبانی، خوانایی، خبرگی و قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 87-113
یگانه فغفورمغربی؛ سیدحسین سجادی؛ حمیده اثنی عشری؛ علی رضاییان

4.

درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-20
سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل

5.

رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 147-154
محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی

6.

ضَمان دَرَک

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
احمد باقری؛ محمد حسن جوادی

7.

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه نگرش زبان آموزان نسبت به ترجمه ماشینی

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 642-657
وحیدرضا میرزائیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب