1.

بررسی تنوع صفات مرفولوژیک و شناسایی روابط این صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایران

دوره 39، شماره 1، آبان 1387
درگاهی؛ واعظی؛ امیدی؛ جعفر آقایی

2.

تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، مهر 1384، صفحه 55-66
الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا

3.

تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
اشکبوس امینی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب