1.

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 197-220
محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

2.

بررسی جامعه‌شناختی-تاریخی امنیت زن در اجتماع و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-170
محمود سید؛ اختر شیری

3.

بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 627-645
فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ محمد علی محمدی

4.

بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)

دوره 3، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 17-30
ابوالفضل مشکینی؛ معصومه حسینی؛ طاها ربانی -ناشر؛ صغری عباس زاده

5.

بررسی نقش مسکن پایدار بر امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی شهر نوشهر)

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 31-51
محمد علی الهی چورن؛ محمدتقی حیدری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محبوبه ظفری

6.

تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 219-247
سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی

7.

تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 445-463
محمدرضا رضوانی؛ محمد کوچکی

8.

تحلیل ارتباط حس مکان و سطح امنیت اجتماعی مطالعه موردی: محله آبشوران، شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 191-212
سید نادر پورموسوی؛ آرزو جمشیدی شیخی آبادی؛ مجتبی لرزنگنه

9.

تحلیل رابطة پایداری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کلان‌شهر اهواز

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 237-257
سعید امانپور

10.

تحلیل نسبت مصلحت‌سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-116
مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی

11.

تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 245-271
فریبا شایگان

12.

توسعۀ گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر تنکابن)

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 309-324
مهدی رمضان‌زاده لسبوئی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ حدیثه رمضانی فر؛ زهرا حیدری

13.

رابطۀ مجازات جرم قاچاق مسلحانۀ مواد مخدر و روان‌گردان با مؤلفۀ میزان آسیب‌های اجتماعی امنیت اجتماعی از منظر قضات دادگستری (مطالعۀ موردی: قضات دادگستری استان تهران)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-272
سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی

14.

سرمایة اجتماعی پایدار: پیوند امنیت اجتماعی، حمایت اجتماعی، و مشارکت عمومی در جامعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 111-128
جواد معدنی؛ رضا نجاری

15.

مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 145-162
سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب