1.

ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
محمدرضا عطارباشی؛ سراله گالشی

2.

ارزیابی روشهای شبکه‎ی عصبی مصنوعی و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی عملکرد گندم دیم و آبی (مطالعه‎ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 23-42
حمید زارع ابیانه

3.

ارزیابی ریسک تأثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد و فنولوژی رشد گندم (مطالعۀ موردی: شهرستان اهواز)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 161-175
مهدی دلقندی؛ علی رضا مساح بوانی؛ محمد جعفر آجرلو؛ سعید برومند نسب؛ بهرام اندرزیان

4.

استفاده از ویژگی‌های خاک برای برآورد عملکرد گندم آبی در کشتزارهای نظرآباد استان البرز

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1227-1237
رسول میرخانی؛ علی رضا واعظی؛ حامد رضایی

5.

بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 11-19
عادل امیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ محمدعلی جواهری؛ قاسم محمدی نژاد

6.

پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
شمس‌اله ایوبی؛ سارا محمدزمانی؛ فرهاد خرمالی

7.

تاثیر تیامین و پیریدوکسین بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گندم در شرایط تنش خشکی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 11-25
اکبر سیفی؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی

8.

تحلیل اقتصادی کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و تنش رطوبتی در کشت گندم پاییزه

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2177-2186
سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس

9.

توسعه جعبه ابزار پیش‌بینی عملکرد محصول استراتژیک گندم با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور کاهش مخاطرات امنیت غذایی (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2277-2294
محمد انصاری قوجقار

10.

‌مدل‌سازی عملکردگندم با استفاده از شاخص‏های اقلیمی و خوشه‏بندی سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 479-491
لاله پرویز؛ حسین بنیادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب