1.

تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 153-174
مهدی کریمی؛ احمد آفتاب

2.

حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1287-1306
زهره شفیعی؛ پوریا عسکری

3.

کانت گرایی فراکانت گرایی و نظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر جهانگیر معینی علمداری

4.

کانت گرایی، فراکانت گرایی ونظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر جهانگیر معینی علمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب