1.

ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خودسازمان‌یافتۀ‌ شهر تهران

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1341-1361
آتوسا آفاق پور؛ سیامک بدر

2.

بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1375-1392
سارا چراغی؛ ولی اله نظری؛ فاطمه شهریار

3.

پژوهشی در چگونگی تفسیر مقدمه ابن خلدون

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
غلامرضا جمشیدیها

4.

تبیین عاملیت و ساختار در گبه ها و قالیچه های شیری قشقایی براساس نظریه ساخت یابی گیدنز

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 138-169
محمد افروغ

5.

تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20
حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور

6.

رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-40
غلامرضا اکرمی؛ سجاد دامیار

7.

ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-57
حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید

8.

ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 69-79

9.

شکل و ساختار تمثیلات پروین اعتصامی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 261-281
فائزه عرب یوسف آبادی؛ منیره فرضی شوب؛ محمد نعیم محمدی

10.

طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه‌ ها براساس رنگ

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ شهریار صرامی؛ محمدهادی خوش تقاضا

11.

قرار دادهای بین المللی ساخت بهره برداری و انتقال (BOT)

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

12.

هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک)

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385
علی نصیری اقدم؛ الیاس نادرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب