1.

ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تاملی بر رویکرد زمینه‌ای

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-95
نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مومنی راد؛ سعید شریفی

2.

بررسی مدل ساختاری رابطه مؤلفه‌های هویت ملی و دینی با حرمت خود با توجه به نقش واسطه‌ای منزلت‌های هویتی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 89-108

3.

رابطه‌‌‌ ابزارهای جهانی شدن و ‌هویت دینی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-70
خدیجه سفیری؛ زهرا نعمت الهی

4.

رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 95-112

5.

مطالعه جامعه شناختی هویت مدرن و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 949-973
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

6.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

7.

نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه سیاسی- اجتماعی طالبوف تبریزی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 171-187
خلیل اله سردارنیا

8.

نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21
بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.