1.

ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تاملی بر رویکرد زمینه‌ای

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-95
نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مومنی راد؛ سعید شریفی

2.

بررسی مدل ساختاری رابطه مؤلفه‌های هویت ملی و دینی با حرمت خود با توجه به نقش واسطه‌ای منزلت‌های هویتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 89-108

3.

رابطه‌‌‌ ابزارهای جهانی شدن و ‌هویت دینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-70
خدیجه سفیری؛ زهرا نعمت الهی

4.

رابطه دینداری و مزاحمت برای زنان: تحلیل سیستمیک از مزاحمت برای زنان در شهرهای ایران

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 139-165
ابراهیم صالح آبادی؛ علیرضا قربانی

5.

رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 95-112

6.

مطالعه جامعه‌شناختی هویت قومی نوجوانان شهر زاهدان و تأثیر ابعاد مذهبی، ملی و غربگرایانه بر آن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 429-457
مجید موحد مجد؛ محمود علی گو؛ محمدتقی ایمان؛ منصور طبیعی

7.

مطالعه جامعه شناختی هویت مدرن و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 949-973
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

8.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

9.

نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه سیاسی- اجتماعی طالبوف تبریزی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 171-187
خلیل اله سردارنیا

10.

نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-21
بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب