1.

بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117
عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان

2.

دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208
سید حسن شبیری زنجانی

3.

رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 19-31
حسن بادینی؛ خسرو مومنی

4.

سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 535-552
سیده فاطمه موسوی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ جواد پنجه‌پور

5.

نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 619-639
فاطمه احمدی قراگزلو؛ سیدابوالفضل موسویان؛ حسین جعفری فرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب