1.

ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 389-406
زهرا آراستی؛ هومان حیدری؛ محمدحسن مبارکی

2.

بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 105-124
سعید کریمی؛ ‌هارم بیمنز؛ محمد چیذری؛ مارتین مولدر

3.

بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 529-548
مرضیه کشاورز

4.

تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با میانجی گری قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 521-540
زکیه گنجعلی؛ روح اله باقری مجد

5.

رابطۀ بین خلاقیت و قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-93
حجت شکیبا؛ فاطمه رجبیان غریب؛ یوسف حجازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب