1.

اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی

دوره 11، شماره 2، آبان 1393، صفحه 291-326
علیرضا فصیحی زاده؛ سید حسین اسعدی

2.

اقامه دعوا علیه مال

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-20
محمد ابوعطا

3.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 53-84
حمید ابهری؛ مریم اکبری

4.

تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 285-304
احد قلی زاده

5.

تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-104
مجید غمامی؛ حسین اسماعیلی

6.

دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17
محمد ابوعطا؛ سیده زهرا پوررشید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب