1.

برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 709-725
رضا مستوفی الممالکی؛ سید مصطفی حسینی

2.

بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 29-36
محمدرحیم رهنما؛ محمدمحسن رضوی

3.

بررسی تأثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 179-196
فاطمه افکاری فرزقی؛ روح الله اسدی؛ محمدرحیم رهنما

4.

بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-330
علی اکبر عنابستانی؛ معصومه حسینی

5.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری مذهبی مشهد در اسناد فرادستی شهری

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 121-146
زهرا حسین پور؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری

6.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-320
مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام

7.

بررسی و تحلیل پویایی کاربری اراضی و تأثیر آن بر جزایر حرارتی شهری (مطالعة موردی: شهر مشهد)

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 384-398
نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ توما ویته

8.

بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی (مقایسة تطبیقی مناطق 1،6 و 8 شهر مشهد)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 135-152
محمد رحیم رهنما؛ فاطمه بیگی نصرابادی؛ لیلا جوهری

9.

پیش‌بینی فضاهای آسیب‌پذیر شهر مشهد هنگام وقوع زلزله

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-67
یونس غلامی؛ سلمان حیاتی؛ محمد قنبری؛ آسیه اسماعیلی

10.

تجزیه و تحلیل خطر سیل‌گیری با استفاده از روش‌ یادگیری ماشین جنگل تصادفی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15
نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توما ویته

11.

تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال 1388

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
حسین بهروان؛ سید علیرضا میرانوری

12.

تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت ‌شهری مشهد دربارة توان‌یابان ‌و معلولان شهری

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1175-1197
نجمه غلامی؛ مصطفی امیرفخریان؛ روح اله اسدی

13.

تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 175-203
سعید زنگنه شهرکی؛ علی حسینی؛ مهدی زنگنه شهرکی؛ محمد غفاری زاده؛ مجید فولادیان

14.

زیست کارتن‌خوابی؛ از تلاش ناگزیر برای بقا تا بازسازمان‏ یابی اجتماعی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-152
مرتضی دیاری؛ غلامرضا غفاری؛ مهدی کرمانی

15.

شهروندی مشارکتی و نقش آن در بهینه‌سازی مدیریت شهری، مطالعۀ موردی منطقۀ 1 شهر مشهد

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 219-238
علی زنگی‌آبادی؛ مهدی زنگنه

16.

عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 275-289
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب