1.

بازنمایی ماهیت قدرت در میان مدیران آموزشی زن: تدوین چارچوبی نظری

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 507-523
خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ دلسوز حسینی

2.

درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 5-17
کمال الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ مریم دژم خوی

3.

زنان و مصرف موسیقی؛ پژوهشی کیفی درباره ذائقه موسیقایی زنان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-27
شیوا پروائی

4.

زن‏ ستیزی‏ های خیرخواهانه در سینما مطالعة بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در سینمای دهة 1390 ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 183-209
بهارک محمودی؛ ملیکا فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب