1.

بیان معماری؛ بروز حقیقت معماری در اثر

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
مریم ماهوش

2.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

3.

تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22
مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصرلله مولایی هشجین

4.

تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد)

دوره 45، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 169-184
مجتبی صادقی؛ محمّد رحیم رهنما

5.

ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان‌شناختی و تربیتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 77-88

6.

دفاع تبیینی از خداباوری: بررسیِ دیدگاه سوینبرن

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 487-465
منصور نصیری

7.

رویکرد معرفت شناختی در اثبات عقل مفارق در سنت اسلامی: تحلیل انتقادی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 166-147
مرتضی متولی

8.

سازه انکاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر حمیرا مشیر زاده

9.

شرحی بر نظریه تبیین در علوم سیاسی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
جهانگیر معینی علمداری

10.

مفاهیم غیر محصل و منطق ماهیات تأملی در مقاله « قضیه معدوله و محصله »

دوره 62، شماره 0، دی 1376
احد فرامرز قراملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب