1.

بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 145-169
محمدرضا کلاهی

2.

بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی

دوره 26، شماره 26، دی 1384
یوسف اباذری؛ ندا میلانی

3.

بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1064-1094
مه زاد شیخ الاسلامی؛ پریسا پوینده

4.

بچه افغانی: شکل‌گیری تصور از خود و دیگری در تجربه زندگی روزمره نوجوانان افغان

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 437-456
سهیلا صادقی فسایی؛ حامد نظری

5.

بررسی امکان جاودانگی فردی از منظر ویلیام جیمز با تکیه بر آرای یوجین فونتینل

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-86
عبدالرسول کشفی؛ ثریا کرمی

6.

بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار

دوره 19، شماره 1، تیر 1393، صفحه 181-193
مریم هوشیار؛ ایلمیرا دادور

7.

تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم خود از دیدگاه حسین نصر در نسبت با جامعه‌شناسی کنش متقابل نمادین

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-64
مریم مختاری؛ مجید جبار

8.

تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-117
زهرا عرب مرادی؛ سوزان جهانیان؛ حسام ضیایی

9.

تحلیل مفاهیم «خود» و «دیگری» براساس مبانی عرفانی ابن‌عربی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 498-479
حسن مهدی پور

10.

تحول جامعه پذیری جنسیتی

دوره 1، شماره 7، آذر 1382
unknown

11.

در جست‌وجوی هویت: نقش «خود» و «دیگری» در شکل‌گیری رفتار سیاست خارجی روسیه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-49
آرمینا آرم؛ کیهان برزگر

12.

دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-97
زینب امیری؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی

13.

طراحی الگوی مفهومی عشق برند بر مبنای نظریه کنش متقابل نمادین

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 744-768
منیژه قره چه؛ شهریار عزیزی؛ آزاده عسکری؛ ابوالفضل براتی

14.

مطالعه ی تجربه ی «خود» زنانه در ارتباطات اینترنتی (مطالعه ی موردی زنان و دختران 15 تا 29 ساله در شهر سقز)

دوره 7، شماره 3، مهر 1388
حمید عبداللهیان؛ آوات رضانیا

15.

نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 471-487
جعفر میرزاحسابی

16.

نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 193-216
یحیی معروف؛ مسلم خزلی

17.

هویت های جدید واقعی و مجازی: مطالعة‏ کاربران اینترنتی دانشجو با جنسیت و قومیت متفاوت

دوره 1، شماره 2، مهر 1385
محمد رشید صوفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب