1.

درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 249-264
بهمن فیروزمندی؛ مژگان خان مرادی

2.

سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-77
زهره جوزی؛ رضا مهرآفرین

3.

شناسایی مواد باقیمانده در عطردان های شیشه ای از دورة اشکانی تا سده‌های نخست دورة اسلامی به روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی(GC-MS)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-40
نفیسه حسینیان یگانه؛ آرمان شیشه گر؛ سید محمد امین امامی؛ صمد نژاد ابراهیمی

4.

نسبت تاریخ و حماسه در حماسة ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-18


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب