1.

اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 313-320
راحله صادقی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهر بابک

2.

افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه

دوره 44، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 177-186
نجمه سادات روحانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم نیکخواه

3.

برازش توابع غیرخطی برای توصیف منحنی تولید کوتاه مدت تخم در بلدرچین ژاپنی

دوره 19، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 299-310
راضیه رحیم زاده؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق؛ علی مقصودی؛ بهروز کشته گر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب