1.

استدعاء الرموز ودلالاتها فی الشعر الفلسطینی المقاوم المعاصر (لطفی زغلول نموذجاً)

دوره 10، شماره 2، مهر 2014، صفحه 299-324
عاطی عبیات؛ یحیی معروف

2.

الزیتون رمز المقاومة فی الشعر الفلسطینی المعاصر

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 261-278
امیر مقدم متقی

3.

ظاهرة الاغتراب فی شعر عزالدین المناصرة

دوره 11، شماره 3، دی 2015، صفحه 387-408
امیر فرهنگ نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی

4.

قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر

دوره 9، شماره 2، مهر 2013، صفحه 47-66
سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبرى روشنفکر؛ معصومة نعمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب