1.

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 37-55
الیاس نورائی؛ فضل‌االله خدادادی

2.

تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه‌های نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 57-76
افسانه حسن زاده دستجردی

3.

تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 149-168
مهدی شریفیان؛ فرامرز رحمانی

4.

درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیّات داستانی معاصر

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 173-191
شیرزاد طایفی

5.

نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیّات داستانی ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 143-162
محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی؛ علی تقوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب