معینی جزنی, مهرنوش, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی, رحمتی هولاسو, هومن, طاهری میرقائد, علی, بزرگنیا, عباس. (1398). جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) رودخانه سیاهرود، استان مازندران. , 74(4), 484-492. doi: 10.22059/jvr.2018.241840.2701
مهرنوش معینی جزنی; حسینعلی ابراهیم زاده موسوی; هومن رحمتی هولاسو; علی طاهری میرقائد; عباس بزرگنیا. "جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) رودخانه سیاهرود، استان مازندران". , 74, 4, 1398, 484-492. doi: 10.22059/jvr.2018.241840.2701
معینی جزنی, مهرنوش, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی, رحمتی هولاسو, هومن, طاهری میرقائد, علی, بزرگنیا, عباس. (1398). 'جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) رودخانه سیاهرود، استان مازندران', , 74(4), pp. 484-492. doi: 10.22059/jvr.2018.241840.2701
معینی جزنی, مهرنوش, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی, رحمتی هولاسو, هومن, طاهری میرقائد, علی, بزرگنیا, عباس. جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) رودخانه سیاهرود، استان مازندران. , 1398; 74(4): 484-492. doi: 10.22059/jvr.2018.241840.2701