همتی گوگه, رحیمه, فتاحی مقدم, محمدرضا, شکرپور, مجید, نقوی, محمدرضا, ورشوچی, علیداد. (1400). تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، بیان ژن ‏bapt‏ و بیوسنتز ‏تاکسان‌ها در گیاهچه‌های حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای فندق رقم سگورب ‏‏(‏Corylus avellana L cv. ‘Segorb’‎‏) ‏. , 52(1), 225-242. doi: 10.22059/ijhs.2020.292876.1739
رحیمه همتی گوگه; محمدرضا فتاحی مقدم; مجید شکرپور; محمدرضا نقوی; علیداد ورشوچی. "تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، بیان ژن ‏bapt‏ و بیوسنتز ‏تاکسان‌ها در گیاهچه‌های حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای فندق رقم سگورب ‏‏(‏Corylus avellana L cv. ‘Segorb’‎‏) ‏". , 52, 1, 1400, 225-242. doi: 10.22059/ijhs.2020.292876.1739
همتی گوگه, رحیمه, فتاحی مقدم, محمدرضا, شکرپور, مجید, نقوی, محمدرضا, ورشوچی, علیداد. (1400). 'تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، بیان ژن ‏bapt‏ و بیوسنتز ‏تاکسان‌ها در گیاهچه‌های حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای فندق رقم سگورب ‏‏(‏Corylus avellana L cv. ‘Segorb’‎‏) ‏', , 52(1), pp. 225-242. doi: 10.22059/ijhs.2020.292876.1739
همتی گوگه, رحیمه, فتاحی مقدم, محمدرضا, شکرپور, مجید, نقوی, محمدرضا, ورشوچی, علیداد. تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، بیان ژن ‏bapt‏ و بیوسنتز ‏تاکسان‌ها در گیاهچه‌های حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای فندق رقم سگورب ‏‏(‏Corylus avellana L cv. ‘Segorb’‎‏) ‏. , 1400; 52(1): 225-242. doi: 10.22059/ijhs.2020.292876.1739


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب