زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. (1401). ارائه چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکردﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ. , (), -. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
حمید زارع; هادی عزیزیان کلخوران. "ارائه چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکردﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ". , , , 1401, -. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. (1401). 'ارائه چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکردﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ', , (), pp. -. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. ارائه چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکردﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ. , 1401; (): -. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب