دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 383-565  XML

1

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2

حذف زیان تبعی در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک (م.ع.م) نفتی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان

صفحه 383-400
سید نصراله ابراهیمی؛ رضا طجرلو؛ جابر هوشمند

3

ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

صفحه 401-412
حمید ابهری

4

تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور

صفحه 413-433
نجادعلی الماسی؛ فریدون نهرینی؛ رضا مسعودی

5

شرط تضمین پرداخت خسارت

صفحه 435-452
حسن بادینی؛ شیوا دیلمی

6

ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی

صفحه 453-472
مهدی زارع؛ محسن سلیمی

7

بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T

صفحه 473-489
محمدعلی سعیدی؛ متین رازقیان

8

توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 491-509
رضا شکوهی زاده

9

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی

صفحه 511-528
مهدی شهابی؛ نگار شهیدی

10

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

11

اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی

صفحه 549-565
سید محمد طباطبائی نژاد؛ مصطفی مداحی نسب

12

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.