دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1397، صفحه 401-600  XML

1

فهرست مقالات


2

سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

صفحه 401-420
مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سعید نظری توکلی؛ محمود احمدپور داریانی

3

ارزیابی عوامل مؤثر بر ظرفیت تاب‏ آوری کسب‏ و‏‏کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: قطعه‏ سازان صنعت خودرو)

صفحه 421-440
هستی چیت سازان؛ علی داوری؛ محمد جلالی

4

واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعه

صفحه 441-460
مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ پیام حنفی‌زاده

5

بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی

صفحه 461-479
ناصر صنوبر؛ رحیم سروری؛ یونس جبارزاده

6

شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو

صفحه 481-500
اسفندیار محمدی؛ وحید شرفی؛ معصومه صیدیوسفی؛ ناهید صیدیوسفی

7

بررسی تأثیر فرار مالیاتی و فساد برکارآفرینی: مورد مطالعه کشورهای OECD

صفحه 501-520
محسن محمدی خیاره

8

عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت‌گرا و رشداقتصادی به روش گشتاور تعمیم‌یافته

صفحه 521-539
مهدیه مودتی؛ تقی ترابی؛ عباس معمارنژاد؛ محمود محمودزاده

9

مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

صفحه 541-560
محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی

10

اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

صفحه 561-850
سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور

11

شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

صفحه 581-600
مرتضی هندیجانی فرد؛ سیدرضا حجازی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.