1.

اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر)

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
جواد حسین زاد فیروزی؛ مجید کوپاهی

2.

اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان)

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
مجید کوپاهی؛ علیرضا دربان آستانه

3.

بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حمید آماده؛ محمود دانشور کاخکی؛ مجید کوپاهی

4.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد گندم درمزارع گندمکاران طرف قرار داد طرح محوری گندم در استان اصفهان

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372
مجید کوپاهی؛ غلامحسین آقایا

5.

تخمین تابع عرضه چغندر قند :مطالعه موردی شهرستان کرج

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373
مجید کوپاهی؛ رضا احمدی

6.

تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
هماتاجیانی؛ مجید کوپاهی

7.

تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
مجید کوپاهی؛ غلامحسین کیانی

8.

عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
مجید کوپاهی

9.

مطالعه تراکم اراضی دایر کشاورزی در ایران

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365
مجید کوپاهی

10.

مقایسه توزیع در آمد بین روستائیان وافراد ایلیات شاهسون در مغان

2و3، شماره 0، آذر 1357
مجید کوپاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب