1.

تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

2.

ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

3.

قرار دادهای بین المللی ساخت بهره برداری و انتقال (BOT)

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

4.

موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی

دوره 72، شماره 0، تیر 1385
دکتر منوچهر توسلی جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب