1.

آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاست گذاری عمومی

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر کیومرث اشتریان

2.

بومی کردن علوم سیاسی در ایران

دوره 47، شماره 0، فروردین 1379
دکتر کیومرث اشتریان

3.

پژوهش با فرضیه آغاز می شود نه با پرسش!

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر کیومرث اشتریان

4.

سیاست خارجی نظم نوین جهانی آمریکا

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر کیومرث اشتریان

5.

مبانی هنجاری سیاست گذاری امور خارجی آمریکا

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر کیومرث اشتریان

6.

مهندسی سؤال: راهنمای عملی طرح سؤال پژوهش

دوره 50، شماره 0، دی 1379
دکتر کیومرث اشتریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب