1.

باز خوانی نظریه جوامع منشوری ریگز و مساله یابی سیاست گذاری عمومی در ایران

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

2.

باز مهندسی دولت در قالب دولت الکترونیکی راهی نو به سوی تولید و اجرای سیاست ها

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

3.

بررسی مبانی و برخی مدل های تغییر و اصلاحات در سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

4.

بر لبة بسامانی و سامان گریزی اجتماعی

دوره 47، شماره 0، فروردین 1379
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

5.

دولت قانونمند و دولت رفاه چالشهای دو نظریه در عرصه سیاسی – حقوقی اروپا

دوره 42، شماره 0، دی 1377
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

6.

رویکرددی تلفیقی از مثلث های اتزیونی و هیرشمن در اجرا وارزیابی سیاست ها

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

7.

رویکردهای نو در سیاستگذاری عمومی؛ از منطق سامان گریزی تا راهکارهای سامانمندی

دوره 45، شماره 0، مهر 1378
دکتر حمیدرضا ملک محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب