1.

جنبش اجتماعی مزدک و اندیشه سیاسی شاهی

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر بهرام اخوان کاظمی

2.

عدالت و خود کامگی در اندیشة سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر بهرام اخوان کاظمی

3.

نظریات عدالت در اندیشه سیاسی ابن خلدون

دوره 48، شماره 0، تیر 1379
دکتر بهرام اخوان کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب