1.

اسطورهء حیات جاوید، مردن پیش از مرگ و نوزایی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر حمیرا زمردى

2.

تجلیات قدسی درخت

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر حمیرا زمردى

3.

تناسخ و قداست گیاهی در شعر سپهری و شاملو

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر حمیرا زمردى

4.

نمادهای تمثیلی و اساطیری گیاه و درخت در مثنوی مولوی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر حمیرا زمردى

5.

وصف اطلال و دمن در شعر فارسی و تازی

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر حمیرا زمردى؛ احمد محمدى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب