1.

بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم

2.

بررسی کالبدشناسی در مورد ابعاد کلی اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛ دکتر غفار اردلانی

3.

بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر محمدعلی ابراهیمی سعادتلو؛ دکتر غفار اردلانی

4.

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

5.

کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر غفار اردلانی؛ دکتر داراب باقری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب