1.

بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382
کیومرث قبادی؛ دکتر محمد یخچالی

2.

کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر علیرضا خسروی

3.

نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر علی اسلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب