1.

آلودگی کرمی مرغابیهای وحشی مناطق شمالی ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر ایرج موبدی

2.

انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ سعید مجرد خانقاه؛ دکتر شهرام جمشیدی

3.

به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
رامتین حدیقی؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر رسول مدنی

4.

تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر محمود شریفیان درچه؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر بهرام کاظمی دمنه

5.

مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ جواد حق نظری؛ نصرا.. طاهرپور؛ دکتر حمیدرضا انصاری رنانی

6.

مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر مرتضی حسینی؛ دکتر غلامرضا معتمدی

7.

مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب