1.

بررسی شکل ظاهری و تعیین ابعاد زایده گوش خوکی در گاوهای هلشتاین و دو رگ ایرانی

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی؛ دکتر سعید انوری؛ دکتر صغری غلامی

2.

بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر صغری غلامی؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر غلامرضا لک

3.

تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر نقی محمدیان

4.

مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر سیدرضاقاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر مطلب برازنده

5.

مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر سیدرضا قاضی؛ دکتر صغری غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب