1.

بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

2.

عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا

3.

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی

4.

لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

5.

مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب