1.

مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر محمد تقی شیبانی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی

2.

مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر محمدتقی شیبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب