1.

گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر مجید مسعودی فرد؛ دکتر علیرضا وجهی

2.

گزارش رخداد بوتولیسم در چهار قلاده سگ و درمان یک مورد از آنها

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384
دکتر عبدالعلی ملماسی؛ دکتر مسعود سلک غفاری؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر مجید مسعودی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب