1.

بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384
دکتر احمدعلی پاپهن؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر شادی مدرسی

2.

بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر قباد آذری تاکامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب