1.

الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری

2.

شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب