1.

تعیین میزان فراوانی کتوز تحت درمانگاهی در گاوداریهای شیری شهرستان کرمان با استفاده از روش اندازه گیری بتاهیدروکسی بوتیرات سرم

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر مهدی سخا؛ دکتر حمید شریفی؛ دکتر ابراهیم طاهری؛ دکتر شهاب الدین صافی

2.

سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر علی مجابی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر شهاب الدین صافی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر تابنده شریعتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب