1.

ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر میر خسرو صفری

2.

بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه صیفوری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر صدیقه نبییان

3.

بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر سهیل علینژاد؛ دکتر سید حسین حسینی

4.

بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر احمد نعمت الهی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ عباس گرامی

5.

بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر حسین بکایی؛ دکتر ایرج مویدی؛ دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر ابوالحسن ندیم

6.

بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر سعید بکایی؛ دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر زهرا حسینی نسب

7.

تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر سید حسین حسینی

8.

کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی

9.

گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دوره 52، شماره 3، آبان 1376
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب