1.

بررسی موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی در سنین مختلف گربه نر

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر سید هادی منصوری؛ دکتر ملیحه الزمان منصفی

2.

تغیرات هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیایی غده بزاقی بناگوشی خرگوش تحت تأثیر داروی ایزوپرنالین در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر احمد علی محمد پور؛ دکتر سید هادی منصوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب