1.

ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
ایلمیرا دادور

2.

بهشت گمشده آندره مکین

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
ایلمیرا دادور؛ الهه صدر

3.

رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385
ایلمیرا دادور

4.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
ایلمیرا دادور

5.

ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
ایلمیرا دادور

6.

سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی

7.

عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، مهر 1383
ایلمیرا دادور

8.

ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه

دوره 9، شماره 17، تیر 1383
ایلمیرا دادور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب