1.

بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

دوره 58، شماره 4، دی 1384
مهدی فائزی پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ موسی محمد نژاد؛ عبدالحسین لهراسبی

2.

بررسی امکان تولید چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان چهار گونه پهن برگ

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
1؛ سید احمد میرشکرایی؛ جواد ترکمن

3.

بررسی امکان جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله و باطله اداری

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
مهدی فائزی‌پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ عبدالحسین لهراسبی؛ افشین پیرجانی

4.

بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی

5.

بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی

6.

بررسی قابلیت اشباع خرده چوب ها در فرآیند خمیرسازی APMP (سودای سرد)

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380
سید احمد میرشکرایی؛ اصغر انوری

7.

بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
علی عبد الخانی؛ سید احمد میرشکرایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب