1.

بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
علی تیموری؛ محمدرضا مقدم؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند

2.

بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Agropyron desertorum و Stipa barbata, Agropyron cristatum

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
علی طویلی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین ارزانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب