1.

بررسی روابط پوشش گیاهی مراتع پشتکوه استان یزد با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ناصر باغستانی میبدی

2.

مقایسه خوشخوراکی گونه های مرتعی و رفتارچرایی بز در مراتع پشتکوه استان یزد

دوره 58، شماره 4، دی 1384
ناصر باغستانی میبدی؛ حسین ارزانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب