1.

اثر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر ودوره های آبیاری بر روی بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
حمداله کاظمی اربط؛ رحیمزاده خویی؛ محمدمقدم؛ اصغربنالی خسرقی

2.

بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
بایزد یوسفی؛ حمداله کاظمی اربط؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمدمقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب