1.

ابن یمین فریومدی و تأثیر قرآن و حدیث در دیوان او

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر علی محمد مؤذنی

2.

شورانگیزی در مثنوی مولوی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر علی محمد مؤذنی

3.

فراز و فرود سخن در مثنوی مولوی بر اثر غلیان عشق و شور و جذبه تداعی ها

دوره 151، شماره 0، مهر 1378
دکتر علی محمد مؤذنی

4.

معرفی ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علی بن حسن زواره ای (مفسر قرن دهم هجری ) همراه با شرح حال ودیگر آثار نویسنده

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر علی محمد مؤذنی؛ محمد شکرائی

5.

معرفی و تحلیل کتاب جزئیات و کلیات ضیاءالدین نخشبی

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر علی محمد مؤذنی

6.

مقام میرعثمان علی خان آخرین فرمانروای حکومت آصفیه دکن در میان این سلسله و نگاهی به شعر فارسی او

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر علی محمد مؤذنی

7.

مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر علی محمد مؤذنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب