1.

بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
مهران عنایتی شریعت پناهی؛ رضا بزرگی پور

2.

تولید لاین های متحمل به سطوح بالای شوری در جو با استفاده از تنوع سوماکلونی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
مهران عنایتی شریعت پناهی؛ امید دبیر اشرافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب