1.

آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

دوره 22، شماره 0، مهر 1372
دکتر نظام الدین فقیه؛ لیلا سرافراز

2.

انتقال ، جذب و تطبیق تکنولوژی

دوره 21، شماره 0، تیر 1372
دکتر نظام الدین فقیه

3.

بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380
دکتر نظام الدین فقیه؛ دکتر داود کریمی

4.

تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی

41و42، شماره 0، مهر 1377
دکتر نظام الدین فقیه؛ کورش اسماعیل نژاد

5.

توسعه فراکتالی در سیستم های پویا و تحول در سیستم های سازمانمند

39و40، شماره 0، اسفند 1376
دکتر نظام الدین فقیه

6.

سازمان و مدیریت در فرایند تحقیق و توسعه

27و28، شماره 0، اسفند 1373
دکتر نظام الدین فقیه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب