1.

نگاهی به داستان و اجزای تشکیل دهنده آن

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر خلیل پروینی

2.

نگاهی به متن ادبی و اجزای تشکیل دهنده آن

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر خلیل پروینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب